eekhoorntjes-
brood


hazelnoten
kokosnoot
macadamia-
noten

paranoten
walnoten

eigeel

coquilles
haring
makreel
oesters
surfmosselen
tonijn
zalm

vruchten

1000 Ķg = 1 mg. = 0,001 g.

 

Eigeel ,per 100 g.**

  16†  g.††††  eiwit  (eiwitkwaliteit 44%)

  32†  g.††††  vet

  0,3† g.††††  koolhydraten

460 mg.† omega-3  (220 mg LNA, 60 mg DPA, 180 mg DHA)

  1,3† g.††††  goede cholesterol

 

††††† 6 mg.† vitamine E activiteit

886† Ķg.  vitamine A

††††† 6† Ķg.  vitamine D

147† Ķg.  vitamine K

290† Ķg.  vitamine B1

400† Ķg.  vitamine B2

†† 65† Ķg.  vitamine B3

††††† 4 mg.† vitamine B5

300† Ķg.  vitamine B6

†† 53† Ķg.  vitamine B8 (biotine)

160† Ķg.  vitamine B9 (foliumzuur)

††††† 2† Ķg.  vitamine B12

 

140 mg.† calcium

†† 16 mg.† magnesium

††††† 7 mg.† ijzer

††††† 4 mg.† zink

†† 51 mg.† natrium

138 mg.† kalium

180 mg.† chloor

590 mg.† fosfor

125† Ķg.  mangaan

350† Ķg.  koper

†† 17† Ķg.  molybdeen

†† 68† Ķg.† vanadium

†† 14† Ķg.  nikkel

†† 66† Ķg.  borium

†† 20† Ķg.  chroom

†† 35† Ķg.  kobalt

†† 30† Ķg.  fluor

†† 12† Ķg.  jodium

†† 19† Ķg.  selenium

 

 

 

** Souci, Fachmann, Kraut; Food Composition And Nutrition Tabels

Medpharm Scientific Publishers Stuttgart

 

 

 

© 2005 Copyright Artists Cooperative Groove Union U.A.     

 


 
Eigeel = 'Vitamine-bom'

 

 

Vers rauw eigeel bevat meer vitamines en mineralen dan wat voor voedsel dan ook.

Het bevat alleen geen vitamine C en beta-caroteen, maar als je veel fruit eet, krijg je daarvan natuurlijk al meer dan genoeg binnen.

Daarnaast bevat het nauwelijks vitamine B3, waarvan vis, en ook fruit  juist heel veel bevat. Oftewel: eigeel is ideaal als je ook veel fruit eet, en af en toe vis.

Wat vitamines en mineralen in het algemeen betreft is eigeel de onbetwiste kampioen. Paranoten zijn een goede 2e. (en dan bevat het ook nog eens heel veel goede cholesterol en helemaal geen slechte cholesterol)

  

Hieronder hebben we de voedingswaarden van de meest 'rijke' voedingsmiddelen onderling vergeleken, waarbij de hoogste waarde steeds op 100 is gesteld. (behalve bij calcium, omdat het calciumgehalte van kaas veel te hoog is, wat je botten sneller doet verouderen)

 

 

 

             vit.B2†††††† vit.B5††††† vit.B8†††††† vit.B9†††††††† Ijzer†††††† calcium

              100††††††††† 100††††††††† 100††††††††† 100††††††††† 100††††††††† 100†††††††††††††† Eigeel

                  9††††††††††††† 6††††††††††††††††††††††††††† 24††††††††††† 47††††††††††† 94†††††††††††††† Paranoten     

                43††††††††††† 27††††††††††† 14††††††††††††† 2††††††††††† 14††††††††††††† 9†††††††††††††† Zalm

                40††††††††††† 18††††††††††††††††††††††††† ††††9††††††††††† 14††††††††††† 29†††††††††††††† Tonijn    

                90††††††††††† 12††††††††††††† 8††††††††††††† 1††††††††††† 14††††††††††††† 9†††††††††††††† Makreel   

          ††††††65††††††††††† 16††††††††††††† 6††††††††††††† 2††††††††††† 30††††††††††††† 4†††††††††††††† Rundvlees            

                58††††††††††† 19††††††††††††† 9††††††††††††† 2††††††††††† 15††††††††††††† 2†††††††        Varkensvlees         

                38††††††††††† 17††††††††††††† 7††††††††††† 16††††††††††† 28††††††††††† 45†††††††††††††† Volkorenbrood 

                88†††††††††                                                     8          571               Edammer kaas, 30%

  

                                            

                                               vit.E††††††† vit.B1††† seleniummagnesium    

                                                75††††††††††† 29††††††††††† 18††††††††††† 10†††††††††††††† Eigeel

                                              100††††††††† 100††††††††† 100††††††††† 100        †††    Paranoten

                               ††††††††††††††† 29††††††††††† 17††††††††††† 52††††††††††† 18††††††††††††††† Zalm

                                                               16††††††††††† 80††††††††††                      Tonijn

                              .                16††††††††††† 13††††††††††† 38††††††††††† 19††††††††††††††† Makreel

                                                                 6††††††††† ††23††††††††††††† 5††††††††††††††† Rundvlees

                                                 5††††††††††† 90††††††††††††† 8††††††††††† 17††††††††††††††† Varkensvlees

                                              †11††††††††††† 86††††††††††††† 8††††††††††† 58††††††††††††††† Volkorenbrood

                                                 5††††††††††† 21††††††††††††††††††††††††††† 37††††††††††††††† Edammer kaas, 30%

 

 

††††††††††††††††††††††                        Zink††††††† vit.B3†††††† vit.B6††††† vit.B12      

                                               89††††††††††††† 1††††††††††† 31††††††††††† 22††††††††††††††† Eigeel

†††††††††††††††††††††††††††                    93              2††††††††††† 11††††††††††††† 0††††††††††††††† Paranoten

                                               19††††††††††† 89   †††††† 100      ††††† 32††††††††††††††† Zalm

†††††††††††                                                  100††††††††††† 47††††††††††† 47††††††††††††††† Tonijn

                                                               89††††††††††† 64††††††††† 100                Makreel

                                             100††††††††††† 89††††††††††† 19††††††††††† 56††††††††††††††† Rundvlees

                                               47††††††††††† 59††††††††††† 23††††††††††††† 5†††††           Varkensvlees

                                               49††††††††††† 41††††††††††††† 8††††††††††††† 0††††††††††††††† Volkorenbrood

                                                 0††††††††††† ††1††††††††††††††††††††††††††††† 0††††††††††††††† Edammer kaas, 30%

 

 

 

 

      

Is het eten van rauw eigeel niet gevaarlijk vanwege bacteriŽn zoals salmonella?

Op bijna alles dat je aanraakt zitten bacteriŽn, en elke dag komen er bacteriŽn vanuit je omgeving in je lichaam terecht. Het lichaam kan dan ook uitstekend omgaan met deze bacteriŽn. Sterker nog, alleen onze darmen al bevatten meer dan 400 verschillende soorten bacteriŽn die we heel hard nodig hebben voor onze weerstand, de vertering van ons voedsel en voor de aanmaak van hormonen en vitamines. Ook bevat bijvoorbeeld de huid bacteriŽn die we nodig hebben voor de aanmaak van talg, dat de huid soepel houdt.
Beschouwen we bacteriŽn als onze vijand, en proberen we er zo min als mogelijk mee in aanraking te komen, dan raakt ons lichaam er van vervreemd. En als we lang genoeg vervreemd zijn geraakt van een bacterie, dan weet het lichaam niet meer hoe het met die bacterie om moet gaan, en kan je er vervolgens ziek van worden als je er dan mee in aanraking komt. Het is dus enorm belangrijk dat we ons niet isoleren van onze natuurlijke omgeving.
Ga maar na: als je naar een ver land gaat waar je nog nooit eerder bent geweest, en je het lokale voedsel gaat eten, kan je daar heel erg ziek van worden, omdat je niet gewend bent aan de vreemde bacteriŽn die in dat voedsel zitten. Dat ligt echter niet aan die bacteriŽn, want de mensen die daar wonen hebben geen enkele moeite met dat zelfde voedsel. Waar dat wel aan ligt is aan het feit dat je lichaam niet wist hoe het met die bacterie om moest gaan. Puur en alleen omdat die bacterie vreemd voor je was, was deze gevaarlijk voor jou. Het stomste wat je dus kan doen, is jezelf vervreemden van bacteriŽn.

Kijk maar eens naar de geschiedenis; bij de verovering van Latijns Amerika vielen er in totaal ongeveer 50 miljoen slachtoffers onder de oorspronkelijke bevolking, waarvan verreweg het grootste deel het gevolg was van de ziektes die de Europeanen met zich mee droegen. In Europa waren deze ziektes normaal, en de Europeanen die naar Zuid Amerika kwamen waren dus als het ware ingeŽnt tegen deze ziektes, omdat in Europa deze ziektekiemen altijd wel aanwezig waren.

Hetzelfde geldt voor salmonella. Kom je regelmatig met deze bacterie in aanraking, dan weet je lichaam daar heel goed mee om te gaan. Als je dan eens per ongeluk iets eet dat bedorven is, en teveel salmonella bevat, hoef je maximaal naar het toilet voor een complete darmontleging. Echt ziek zal je er dan nooit van kunnen worden. Kom je echter nooit in aanraking met salmonella, en eet je dan eens een toetje dat te lang in de koelkast heeft gelegen, dan kan je daar zeer ernstig ziek van worden.
De reden hiervoor is heel simpel: het principe is hetzelfde als dat van vaccinatie. Bij een vaccinatie wordt een kleine hoeveelheid van een bepaalde ziekteverwekker in je lichaam gespoten, zodat je lichaam die ziekteverwekker leert kennen, en het antilichamen aan kan maken. Afhankelijk van de ziekteverwekker kan het zijn dat die vaccinatie na enige tijd weer uitgewerkt is. En dat laatste geldt ook voor bacteriŽn; je moet er regelmatig aan blootgesteld worden om er goed mee om te kunnen blijven gaan. 
Vandaar dat vooral bejaarden in bejaardenhuizen het slachtoffer worden van salmonella, want in zulke bejaardenhuizen krijgt men steriel, doorgekookt voedsel voorgeschoteld, waar vrijwel geen bacteriŽn in zitten. Het gevolg hiervan is dat ze totaal niet getraind zijn in het om kunnen gaan met bacteriŽn. Als ze dan eens een keer in aanraking komen met zulke bacteriŽn, zoals salmonella, is er een behoorlijke kans dat het afweersysteem onvoldoende getraind is. Die bejaarden overlijden dan niet omdat bacteriŽn zoals salmonella gevaarlijk zijn, maar omdat hun weerstand niet getraind is. 
Het is een grof schandaal dat deze bejaarden zo afgezwakt worden, en het is aan ons om dit veranderen. 
Het huidige gezondheidsbeleid ten aanzien van bacteriŽn is de wereld op zín kop; als we de huidige adviezen volgen, raakt ons afweersysteem alleen maar verder en verder verzwakt. De enige juiste maatregel is het versterken van ons afweersysteem, en de enige manier om dat te doen, is door middel van training. Training betekent regelmatige blootstelling aan kleine hoeveelheden bacteriŽn, zodat het afweersysteem heel goed weet hoe het met die bacteriŽn om moet gaan. Eet je dan eens per ongeluk een keer bedorven voedsel, dan zal je daar niet ziek van worden, maar maximaal een keertje extra naar het toilet moeten. 
Gedoseerde training maakt sterker. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat wanneer je als kind de mazelen hebt gehad, dit min of meer voorkomt dat je later astmatisch kan worden.

Bedrijven die iets willen verkopen hebben hier natuurlijk niets aan; want als je iemand iets wil verkopen, moet je die persoon er van overtuigen dat hij het artikel nodig heeft. Kan je hem bang maken, dan heeft hij Ďbescherming nodigí. Kan je hem bang maken voor vuiligheid, dan zal hij de agressiefste schoonmaakmiddelen van je willen kopen. Wil je hem medicijnen verkopen, die hij voor de rest van zijn leven moet slikken, dan zal je zijn weerstand af moeten zwakken. En dus maak je hem bang voor dat wat hij nodig heeft voor een goede weerstand: natuurlijk rauw voedsel met kleine hoeveelheden bacteriŽn. Is je weerstand voldoende afgezwakt, dan zal je voor alles en nog wat een pilletje nodig hebben; om te kunnen slapen, om gelukkig te zijn, om een koudje te kunnen overwinnen, om niet te druk te zijn, en om je te kunnen concentreren. Daarna een pilletje om een erectie te kunnen krijgen, een pilletje om geen botontkalking te krijgen, of geen kanker, of om je bloeddruk te verlagen of het cholesterolgehalte.
De bedoeling is dat we de natuur uit de weg gaan, zodat we medicijnen nodig hebben om te overleven. Dat is pas geld verdienen. 

Het blijft hoe dan ook een feit dat we een product zijn van de natuur. Miljoenen jaren lang hebben we ons ontwikkeld op basis van alleen maar rauw voedsel.
In de natuur eet elk dier alleen maar rauw voedsel, en roofdieren zoals luipaarden hangen hun dode prooi soms dagenlang in een boom, in de brandende hitte, voordat ze deze opeten. Vossen stelen rauwe eieren en apen eten insecten die bacteriŽn met zich meedragen. En voor dieren zoals hyenaís en gieren is het zelfs de gewoonste zaak van de wereld om Ď2e hands voedselí te eten.
Wil je een normale, natuurlijke weerstand ontwikkelen, dan moet je dit op de juiste manier gaan trainen, door middel van blootstelling aan kleine hoeveelheden bacteriŽn (het principe van vaccinatie). Dit doe je door dagelijks vers rauw voedsel te eten (en natuurlijk niet door bedorven voedsel te eten). Een te grote hoeveelheid bacteriŽn (zoals bij bedorven voedsel) zorgt namelijk wel degelijk voor bescha-digingen aan lichaamscellen. Krijg je gedurende een lange periode regelmatig veel te grote hoeveelheden bacteriŽn binnen, dan kan dit bijvoorbeeld artritis veroorzaken en is er ook een verhoogd risico op maag- en darmkanker.
Dosering is dus het geheim.

Bij bereid voedsel is het heel moeilijk vast te stellen of het voldoende of teveel bacteriŽn bevat, want vanwege het zout, de kruiden en/of specerijen kunnen we het aan de smaak nauwelijks merken, en met het blote oog is ook meestal niets vreemds te zien.
Bij rauw voedsel is het juist heel erg gemakkelijk; het bevat altijd net voldoende, en of het teveel bevat, kan je duidelijk zien. Zo is bij een vers ei de dooier stevig en het ei-wit slijmerig. Is het ei niet zo vers, of zitten er teveel bacteriŽn in, dan gaat de dooier stuk zodra je deze in je hand neemt, en is het ei-wit waterig. Is vis niet meer zo vers, dan ruik je dat overduidelijk. Zijn paranoten of macadamianoten te oud, dan zijn ze gelig in plaats van ivoorwit, en smaken ze ranzig.

 

Als je rauw eigeel wil gaan consumeren, moet je natuurlijk wel weten hoe je kan herkennen of het ei vers genoeg is en niet teveel bacteriŽn bevat. Dit geldt vooral wanneer je net begint, en wordt iets minder belangrijk naarmate je lichaam meer gewend is geraakt aan het eten van rauw eigeel. Eet je al minimaal een paar maanden lang regelmatig vers rauw eigeel, en let je dan een keer niet op, en eet je eigeel dat te veel salmonella bevat, dan moet je maximaal een keertje extra naar het toilet, voor een volledige darmontleging. Verder niet.
Hier zijn de regels voor het eten van rauw eigeel:

1. Let natuurlijk altijd op de houdbaarheidsdatum die op de verpakking vermeld staat
2. Als je na het checken van het ei nog niet zeker weet of het vers genoeg is, eet het dan niet op
3. Als het ei vreemd ruikt, eet het dan niet op
4. Als er een breuk in de schaal zit, eet het ei dan niet op
5. Maak de schaal niet schoon, tenzij je dat doet vlak voordat je het ei open maakt
6. Om te kunnen beoordelen of het ei vers genoeg is, moet het op kamertemperatuur zijn. Bewaar je de eieren in de koelkast, dan moet je deze dus eerst minimaal een uur op temperatuur laten komen
7. Rol het ei over een glad oppervlak. Waggelt het, eet het dan niet
8. Houd het ei bij je oor, en schud zachtjes. Hoor je een klotsend geluid, dan is het ei niet vers genoeg. Eet het dan niet
9. Doe het ei in een pan met koud water en een snufje zout. Gaat het drijven, eet het dan niet. Komt er een spoor van kleine luchtbelletjes uit, eet het dan niet.
10. Open het ei. Vers rauw eigeel is bolvormig en stevig. Gaat het zakje met eigeel stuk zonder dat je het opengemaakt hebt, of is het ei-wit waterig in plaats van geleiachtig, eet het ei dan niet, want dan is het te oud of aangetast door bacteriŽn. Bij een vers ei moet je het geleiachtige ei-wit van het eigeelzakje (met het strengetje er aan vast) scheiden door de dooier in je handpalm te houden en met de vingers van je andere hand het ei-wit Ďer uit te strelení, totdat alleen het strengetje nog aan het zakje vast zit. Je kan dan de laatste restanten ei-wit verwijderen door de dooier van je ene naar je andere hand over te hevelen, waarbij je de ontvangende hand steeds eerst afveegt (aan keukenpapier dat je op het aanrecht gelegd had). De dooier die deze handelingen niet overleefd was waarschijnlijk toch niet vers genoeg. De Ďoverlevendení zijn vervolgens klaar voor Ďde incisieí, en het onttrekken van het vloeibare eigeel.
11. Is het ei vers, dan kan je het eigeel eten, maar dit moet je wel eerst stapsgewijs opbouwen; De eerste drie dagen neem je slechts een theelepeltje eigeel per dag (van steeds weer een nieuw vers ei natuurlijk). De volgende drie dagen neem je 2 theelepels per dag en de drie daaropvolgende dagen 1 eierdooier. Daarna 2 eierdooiers per dag enzovoort. Zo raakt je weerstand ingesteld op het eten van rauw eigeel. Eet je dan eens een keer per ongeluk iets verkeerds (bedorven), dan zal je daar nauwelijks iets van merken, in vergelijking met iemand met een minder goed getrainde weerstand. 


Het eigeel zelf smaakt een beetje vanilleachtig, en is bijvoorbeeld heerlijk in combinatie met avocado, of in een glas sinaasappelsap of (als je niet gevoelig bent voor acne) fruitshake. Bij een fruitshake, bijvoorbeeld banaan met appel en wat sinaasappelsap, mix je eerst het fruit, en voeg je het eigeel pas als laatste toe, wat je er met een vork doorheen roert. Een mix met eigeel moet je altijd direct opdrinken, en mag je nooit laten staan, en dus ook niet meenemen in een fles. Je mag het eigeel niet meemixen omdat de eiwitten in eigeel gemakkelijk beschadigd raken, zelfs door het mixen, want de wrijving die daarbij plaats vindt is als het ware Ďhitte op moleculair niveauí. Door het toevoegen van eigeel wordt het sap of de shake lekker romig en zacht van smaak. 


 

 


or without frames: